Biolokacija

Autorius: Jonas Jukonis

APIE BIOLOKACIJĄ  |  STRAIPSNIAI  |  KONTAKTAI

 

Biolokaciniai prietaisai - švytuoklės

 

Be  virgulės  senovėje buvo naudojamasi  kitu  ,,magišku“ biolokaciniu instrumentu – švytuokle. Apie švytuoklę, jos  rolę magijos vystimuisi, apie tariamą jos įtaką  žmogaus likimui  rašė daug senovės mokslininkų ir filosofų: Aristotelis, Platonas, Sokratas, Archimedas. Pastarasis naudojosi švytuokle  savo skaičiavimuose.

Senovės Kinijoje jų pagalba vaikė piktas dvasias. Egiptiečiai  švytuoklių pagalba parinkdavo  geriausias vietas pasėliams ir statiniams.

Vienas pirmųjų švytuoklės veikimą aprašė Amijano Marcellini {apie 330-395 metus} savo ,,Romos imperijos istorijoje“. Graikai ir rumunai švytuoklę kaip paprasčiausią  ir  nesudėtingą prietaisą naudojo įvairiems būrimams.

1326 metais popiežius Jonas XXII paskelbė bulę kurioje pasmerkė  ,, naudoti žiedą  metoatsakymų į klausymus gavimui  tokiais velniškais metodais“. Tai įrodo tai  kad tais laikais švytuoklė buvo plačiai naudojama būrimų praktikoje Jūreiviai naudojosi švytuokle  orientacijos nustatymui bet kokiomis orų sąlygoms be kompaso pagalbos.

1596 metais, praėjus trisdešimt metų nuo įžymaus Europos pranašo Mišelio Nostardamo mirties, jo  draugas Šavinji De Bonua išleido knygą ,, Pranašystės“. Knygos tituliniame puslapyje patalpintoje graviūroje vaizduojama ranka  laikanti virš audringos jūros ant plono siūlo pakabintą karūną. Karūna simbolizavo švytuoklę pranašaujančią pražūtingą Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI likimą, kuris sukilusios tautos 1793 metais buvo nužudytas.

Mokslininkai nesidomėjo švytuokle iki  XVIII amžiaus galo. Strasburgo medicinos mokyklos profesorius Žerbua  1808 metais paskelbė savo švytuoklės tyrinėjimų rezultatus. Tuo pat metu savo eksperimentų su švytuokle rezultatus paskelbė  Italijos nacionalinio instituto sekretorius vienuolis Fortis. XIX  amžiaus pradžioje italas  Francesko Kampetti  pradėjo naudoti švytuoklę požeminio vandens ir naudingų iškasenų paieškoms. Tai sukėlė didžiulį visuomenės susidomėjimą.To pasekoje atsirado daug teorijų aiškinančių švytuoklės judėjimą. Palaipsniui švytuoklė pradedama naudoti medicininėje diagnostikoje kas tuomet iššaukė neigiamą tradicinės medicinos reakciją. Žymiausiu švytuoklės tyrinėtoju laikomas Michele Ejene Chevrele Paryžiaus nacionalinio muziejaus direktorius  1834 metais padaręs išvadą kad būtent pasąmoninė žmogaus dirbančio su  švytuokle sukelia jos judesius.

Paprastas kaimo kunigas Aleksis Merme  XX amžiaus pradžioje gavo  biolokacijos specialistų karaliaus titulą. Jis pasižymėjo nepaprastu darbo su švytuokle talentu. Neišeidamas iš savo namelio netoli Ženevos durų jis sėkmingai rado vandenį Kolumbijoje, naftą Afrikoje, o paklydusius žmones ir gyvulius – visame pasaulyje. Vatikanas jo talentą naudojo archiologiniams tyrinėjimams Romoje. XX amžiaus pradžioje švytuoklės populiarumas išaugo nes ja buvo naudojamasi negimusių vaikų lyties nustatymui.

Žymus prancūzų gamtotyrininkas ir astronomas Flamarionas savo tyrinėjamuose dažnai naudojosi švytuokle. Jos pagalba mokslininkas numatė Tunguskos meteorito nukritimą, naujos planetos atradimą, kometų judėjimą link Žemės.

Antrojo  pasaulinio karo metu Berlyne egzistavo specialus slaptas švytuoklės institutas, kurio bendradarbiai  naudojo minėtą indikatorių svarbios karinės informacijos gavimui. Karo Vietname metu kariai švytuokles naudojo minų ir požeminių tunelių aptikimui. Noriu pabrėžti kad tokiomis būtent technikomis naudojosi  šamanai prieš daugelį tūkstančių  metų ir viduramžių dvasiškių. Gaila kad Lietuvoje vadovaujanti šaliai  ,,elitinė“ klasė persismelkusi marksistiniu materializmu ignoruoja žmogaus dvasingumą, pasąmonę ir blokuoja pasaulyje pripažintas mokslo šakas (biolokaciją, ajuverdą, bioenergetiką, bioritmiką, radiosteziją) nesuderinamas su,, mokslinio“  materializmo pagrindais.

Kame biolokacijos metodo esmė?

Mokslo pripažinta tai, kad visi gyvosios ir negyvosios gamtos objektai spinduliuoja energetiką, kurios pojūtį : šilta – šalta, lengvo ,,badymo“ yra tik pas tuos žmones, kurie specialiais užsiėmimais išvystė jautrumą minėtiems pojūčiams.

Biologiškai fiziškai vidutinis žmogus nejaučia jį supančių objektų spinduliuotės. Biologiškai stiprūs žmonės susikoncentravę į apibrėžtą objektą ir jo spinduliuojamą energetiką suformuoja idemotorinį aktą kurio pasekoje to žmogaus laikoma virgulė ar švytuoklė juda. Darbo su švytuokle įsisavinimo pradžiai reikia pradėti nuo specifinių  pratiminių treniruočių. Kiekvienam  žmogui  sėkmingo darbo su  švytuokle  laikotarpis labai skirtingas. Vienam užtenka kelių dienų, kitam kelių savaičių ar mėnesių. Svarbiausia  nenusiminkite  jei švytuoklė jūsų rankose nepradės staigiai dirbti. Ji daugeliui pradės dirbti ir galutiniame rezultate, kuris nepriklausys nuo treniruočių trukmės, švytuoklės nuorodos  bus beveik visais atvejais tikslios.

Noriu pabrėžti tai, kad švytuoklė žmogaus rankose – savotiškas instrumentas kurio pagalba mes galime iš savo pasąmonės gauti įvairiausią informaciją. Paprastai mūsų pasąmonė yra protu blokuojama. Susilpnėjus proto kontrolei, iš pasąmonės, kuri pastoviai susijusi su Žemės informaciniu lauku, galime gauti duomenis charakterizuojančius mus supančio pasaulio bet kurį objektą, reiškinį ar procesą.

Atsižvelgiant į tai , pirmas žingsnis informacijos įsisavinime yra būtinas sugebėjimas ,,išjungti“ trukdančią žmogaus sąmone. Tam pirmiausiai ir reikalingos pastovios treniruotės. Pirmiausiai savaitę  kasdieną ,po tris kartus per dieną, tuo pačiu laiku reikia atlikti paprastą pratimą: 15 – 20 minučių stengiantis nemirkčiojant žiūrėti į bet kokį blizgantį daiktą, pastoviai kartojant visą laiką  tą pačią frazę, pavyzdžiui ,,laimė“ ar ,,meilė“. Tai atliekant reikia stengtis savo smegenyse  sukurti to žodžio įvaizdį. Kai tai įsisavinsite galėsite pereiti prie treniruočių su švytuokle. Eksperimentus su švytuokle  pradėkite būdami vieni kad jums niekas netrukdytų. Net jei aplinkiniai pritartų jūsų eksperimentams su švytuokle pašalinių dalyvavimas pirmų užsiėmimų metu gali atsiliepti neigiamai jūsų rezultatams.

Pratimams su švytuokle  turėsite būtinai pasiruošti. Ant balto popieriaus lapo paprastu pieštuku nupieškite keletą geometrinių elementų: rodyklinę strėlę ,kvadratą, apskritimą , elipsę ir t.t. Sėskite prie stalo, kojos tarpusavyje turi būti lygiagrečios ir jokiu būdu ne sukryžiuotos. Atkreipkite dėmesį į tai kad prie stalo nesiliestu pilvas ir kairioji ranka. Paimkite švytuoklę į dešinę ranką, atremkite ją ant alkūnės ir pradėkite  pirmą pratimą, atmindami tai, kad švytuoklės siūlas turi būti tarp nykščio ir rodomojo piršto. Rankos kuria laikote švytuoklę delnas turi būti nukreiptas žemyn o pati švytuoklė turi kabėti 30 cm atstume nuo jūsų. Švytuoklės siūlo optimalus ilgis daugumai  10 -12 cm. Geriausiai  jį nusistatyti individualiai.

Laikykite švytuoklę virš nupieštos vertikalinės strėlės ir pasistenkite priversti ją mintimis judėti /svyruoti/ nupieštos linijos kryptimi pirmyn – atgal. Pradžioje tai gali nesisekti, tačiau jūs nenusivilkite ir vėl, ir vėl stenkitės paveikti švytuoklę kad ji pradėtų judėti nupieštos rodyklės kryptimi.Po keleto užsiėmimų dienų jūs įsitikinsite kad švytuoklė pradeda jūsų klausyti. Iš pradžių lėtai, nenoriai tačiau judės virš linijos. Tai jau bus jūsų treniruočių pergalė! Kai užsiėmimų rezultatas bus akivaizdus pas jus atsiras pasitikėjimas savimi, savo bioenergetinių sugebėjimų sėkme. Tai savo ruoštu turės įtakos tolimesnėms treniruotėms. Treniruočių su švytuokle metu  ją laikančią ranką reikia laikyti laisvai ,kad švytuoklės judesiai vyktų vien tik nuo jūsų minties jėgos, privalote įtemptai žiūrėti į judančią švytuoklę, nes tai padeda dalinam sąmonės atsijungimui.

Jūs privalote ,,išmokinti“ švytuoklę judėti horizontalia /į kairę ir dešinę / ir vertikalia/aukštyn – žemyn / linijomis, suktis ratu /prieš ir pagal laikrodžio rodyklę/.

Žymiai sunkiau priversti švytuoklę judėti spirale ar elipse, į skirtingas puses, tačiau reguliarios treniruotės padės įsisavinti ir tai.

Patartina pratimus su švytuokle atlikti tris kartus per dieną tuo pačiu laiku. Žinokite kad švytuoklė judės vienu iš keturių būdų: pirmyn-atgal, iš vieno šono į kitą  ir apskritiminiu judesiu pagal laikrodžio rodykle ar prieš laikrodžio rodyklę. Sekantis etapas švytuoklės ,, išmokymas“ teikti mums informaciją principu  taip – ne. Mes turime  tap pat išmokti pažinti jos atsakymus, perduodamus jos judesiais. Tam savo pasąmonėje pateikiame klausymą, pavyzdžiui tokį: ,,Prieš mane ant stalo stovi vaza? /ji būtinai turi realiai stovėti ant stalo/. Švytuoklė jums iš karto atsakys sukamuoju  judesiu laikrodžio rodyklės kryptimi /taip/ ar svyruojančiais pirmyn – atgal judesiais /taip pat taip/. Na o pateikus klausimą: ,,Prieš mane stovi šuo? /o šuns kambaryje nėra/. Tuomet švytuoklė pradės suktis prieš laikrodžio judėjimo kryptį arba judėti lygiagrečiai jūsų krūtinei. Tai reikš atsakymą- ne. Klauskite ar esate vyras ar moteris, koks jūsų vardas, amžius, šeimyninė padėtis ir t.t.

Būtinai nepamirškite užduodami klausimą įsivaizduoti daiktą ar reiškinį apie kurį užduodamas klausimas. Klausimus galite pateikti žodžiu arba mintimis tai neturi jokios reikšmės. Minėtų klausimų prasmė tame kad įsitikintumėte įsisavinti tai kad atsakymai teisingi.Po to kai švytuoklė pradės tiksliai atsakinėti į panašius klausymus galite paklausti ir to kas iš tiesų jus domina. Švytuoklė sugeba atsakyti ir į labai sudėtingus klausymus nes ji sugeba ,,nuskaityti“ informaciją iš jūsų pasąmonės po to perduodama tai sąmonei. Žmogaus sąmonė gali talpinti savyje tik kokį tai ribotą informacijos kiekį. Mūsų protą  galima palyginti su aisbergu. Sąmonė ribojasi  ta maža ledkalnio esančio virš vandens dalimi, o kita žymiai didesnė savo apimtimi dalis - pasąmonė pasislėpusi po vandeniu.

Noriu atkreipti ypatingą dėmesį užduodant klausymus į tai kad jūs savo mintimis galite įtakoti švytuoklės parodymams. Prancūzų psichologas Emile Kue pateikė efektingą visam pasauliui žinomą  atminties koncentravimo eksperimentą.  

 

Tam tikslui  nusibraižykite  15 cm diametro apskritimą padalintą į keturias tarpusavyje statmenai  besikertančiomis linijomis {žiūr. Iliustraciją }. Patalpinkite švytuoklę apskritimo centre ir stebėkite kaip ji pradės judėti viena iš dviejų linijų. Stebėkite jos judesius kurie palaipsniui darysis vis intensyvesni. Po to mintimis norėkite kad jos judesiai sulėtėtų. Pamatysite ji sulėtės ir net sustos. Po to ji pradės judėti išilgai kitos tiesiosios linijos. Jei pageidausite via tai galite pakartoti uždengtomis akimis. Atvėrę akis jūs pamatysite tai  kad rezultatas bus toks pat kaip su atmerktomis akimis-švytuoklė judės ta kryptimi kuria įsivaizdavote. Šis eksperimentas ne tik patikrins  jūsų dėmesio koncentraciją bet dar akivaizdžiai pademonstruos  tai kad jūs valdote švytuoklę. Jūs galite priversti  ją judėti bet kuria norima kryptimi nejudinant jos ranka. Pabandykite, jūsų protas tikriausiai pajėgs su šiuo nelengvu uždaviniu.  

Sekantis testinis pratimas sekantis: į dvi stiklines pripilkite vandens. Vienoje iš vandentiekio, o kitoje – virintas. Nustatykite tai švytuoklės pagalba.

Jei tai pasisekė - sėkmės tolimesniame biolokacijos, kurios galimybės fantastinės , įsisavinime. Biolokacijoje naudojama šimtai švytuoklių rūšių kurios pritaikytos specializuotiems biolokacijos darbams. Pateikiu pagrindinių švytuoklių grupių pavyzdžius.  

 

 

UNIVERSALI ŠVYTUOKLĖ - plataus darbų diapazono su stiprintuvu  švytuoklė.  

 

 

PLEXI ŠVYTUOKLĖ - universali plataus diapazono labia jautri radiostezinė švytuoklė.  

 

 

TELERASTEZINĖ - ŠVYTUOKLĖ - universali  teleradiostezinių darbų švytuoklė.  

 

 

ATLANTŲ  ŠVYTUOKLĖ. Tai naujausia ,pilnai dar neištirta  labai stipri radiostezinė švytuoklė . Naudojama  sveikatos profilaktikai,  terapijai, gerina telepatines savybes, apsaugo žmogų nuo kenksmingų išorinių poveikių.  

 

 

 IZYS ŠVYTUOKLĖ. Tai terapeutinė švytuoklė nustatanti ligotas organizmo vietas. Vis daugiau pasaulio gydytojų naudoja ją savo praktikoje.  

 

 

KNAR ŠVYTUOKLĖ. Plataus diapazono, viena jautriausių radiostezinių švytuoklių.  

 

 

MER IZYS ŠVYTUOKLĖ. Subalansuoja organizmo energetika, veikia raminančiai ir nuskausminamai. Laikoma XXI amžiaus švytuokle.  

 

 

DOOPPEMERMET ŠVYTUOKLĖ. Labai didelio radiostezinio jautrumo švytuoklė plačiausiai naudojama medicininėje diagnostikoje,  (parenkant vaistų tinkamumą ir dozavimą).  

 

 

OZYRIS ŠVYTUOKLĖ. Egipte Karalių Slėnyje rasta švytuoklė. Ji ypač efektinga gydant vėžinius susirgimus ir virusų bei bakterijų sukeltas ligas. Plačiai naudojama teleradiostezijoje.  

 

 

SPYRUOKLINĖ ŠVYTUOKLĖ. Nepakeičiama darbuose su planais ir žemėlapiais. Plačiai naudojama  iškasenų ir archeologinėms paieškoms, paslėptų objektų paieškoms, diagnozavimo ir metereologinuose darbuose. Pasižymi dideliu jautrumu ir stipria spinduliuojama energija.  

 

 

ALIUMINIO ŠVYTUOKLĖ. Tai puikus radiostezinis prietaisas. Geriausia iš man žinomų švytuoklių. Plačiai naudojamas teleradiostezijoje. Švytuoklę sukūrė prancūzų radiostezistai De Belizal ir Chaumery.  

 

Matome kad  švytuoklių yra įvairių .Jos visos puikiai dirba ir skiriasi viena nuo kitos tik geresnėmis specifinėmis savybėmis atitinkamiems darbams. Gaila , tačiau pas mus jų pasirinkimas minimalus. Kelia nuostabą tai kad daugumai žmonių švytuoklė tik pramoga nors taisyklingai ją naudodami visi galėtų  tapti tikrais stebukladariais. Švytuoklė nuostabus instrumentas įgalinantis atskleisti mūsų pasąmonės galimybes.Ji padeda lengvai ir efektingai  perkelti informacijas  iš mūsų pasąmonės į sąmonę. Švytuoklė gali dirbti ir priešinga kryptimi. Jos pagalba  galime įteigti savo pasąmonei svarbias  mums idėjas. Švytuoklės galimybės iš tiesų beribės. Gaila tačiau daugeliui žmonių ji tik žaisliukas  ir nesupranta to kad atsisako pripažinti jos neribotas galimybes.

Naudojimasis  švytuokle apgaulingai paprastas. Praktiškai kiekvienas padirbėjęs su ja  keletą minučių gali priversti ją veikti.  Tai  nuostabiai paprasta ,tačiau būtent daugumas žmonių truputi pažaidę su švytuokle  pereina prie rimtesnių užsiėmimų galvodami kad tai tik vaikiškas žaidimas. Tai klaidinga nuomonė. Švytuoklei įsisavinti reikia nenuilstamos praktikos ir kantrybės. Nenuostabu kad  žmonės žaisdami su švytuokle  gavę neteisingą ar nesuprantamą atsakymą nusivilia  ja.

Kokią švytuoklę pasirinkti? Patarčiau tą kuri jums labiausiai patinka. Pradžiai ideali švytuoklė turi sverti apie 100 gramų  ir būti apvalios formos. Iš kokios medžiagos ji turi būti ? Nustebsite ji gali būti iš įvairiausių medžiagų. Gali būti net saga pakabinta ant siūlo .Labai gera  švytuoklė- kristalas pakabintas ant medvilninio siūlo. Daugelis žmonių vertina kalnų kvarco švytuokles nes jos savyje jau turi savyje energetinį potencialą.

Kai kurios švytuoklės parduodamos užsienio parduotuvėse yra tuščiavidurės. Tai padaryta tam kad pradedant  darbą patalpintumėte švytuoklėje mažą pavyzdį to ko ieškosite: vandens-lašelį vandens, naftos –lašelį naftos, aukso –trupinėlį  aukso ir t.t. Tai ne būtina švytuoklės detalė, tačiau ji kartais gali  būti labai naudinga.

Tai ką pateikiau tai tik kelio su švytuokle pradžia.

Tikėkite tai nuostabus kelias. Baigdamas noriu pateikti paprastas naudojimosi švytuokle taisyklėmis kurios padės pasiekti puikių rezultatų:

A)  Niekada nenaudokite švytuoklės be būtino reikalo.

B) Neklauskite to paties klausimo du kartus.

C) Niekada nesigirkite savo sugebėjimais  dirbant su švytuokle.

D) Švytuoklę naudokite tik kilniems tikslams.  

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

   

© 2007 - 2023 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox